วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

WAGC 2010 : คอมเมนต์เกม ยุโรปโค่นญี่ปุ่นได้

ในรายการ 31st World Amateur Go Championship (WAGC 2010) ที่จีน โดยประเทศไทยส่ง นายกมล 4 ดั้งเป็นตัวแทนในครั้งนี้
แต่เกมคอมเมนต์ครั้งนี้เป็นกระดานที่น่าสนใจของชาวยุโรป เพราะเป็นการโค่นญี่ปุ่นได้ เป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ของรายการนี้

ดำคือ Sato Yohei  7D จากญี่ปุ่น
ขาวคือ Ondrej Silt 6D จากสาธารณรัฐเช็ก
ผลคือขาวชนะ 10.5 แต้ม
ผู้คอมเมนต์เกมคือ A.Dinerchtein

(;CA[utf-8]KO[6.5 pts]LC[-]LT[10/15 Canadian byo-yomi]RD[2010.05.29]TC[]GM[1]FF[4]
ST[2]RU[Japanese]C[ดำ Sato Yohei  7D  Japan
ขาว Ondrej Silt 6D Czech
รายการ WAGC-2010
31st World Amateur Go Championship]
TE[0]AP[CGoban:3]SZ[19]GK[1]EV[WAGC-2010]DT[2010-05-29]PC[Hangzhou,China]PB[Sato Yohei]
BR[7d]PW[Ondrej Silt]WR[6d]KM[0]RE[W+10.50]MULTIGOGM[1]
;B[qd]C[เกมนี้เป็นที่โจทย์ขานกันจากรายการ WAGC 2010 Ondrej Silt 6 ดั้ง เอาชนะ Sato นักหมากล้อมตัวแทนจากญี่ปุ่นได้
ในประวัติศาสตร์ของ WAGC ผมจำได้เพียง 2 ครั้ง
ครั้งแรก คือ Ronald Shlemper ผู้ที่เอาชนะ Imamura(ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา) ครั้งที่สองคือ Geert Groenen  ผู้ที่โค่น Hiraoka (ไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็เกิดจากการปิดเกมในจุดที่ใหญ่มาก)

นี่เป็นชัยชนะครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ของหมากล้อมยุโรป (ถ้าผมคงไม่ลืมใครไปสักคนน่ะ)]
;W[dc];B[dq];W[co];B[de];W[dh];B[gd];W[ee];B[ef];W[fe];B[dd];W[fc];B[cc];W[ec];B[ff]
;W[ge]C[ดำเล่น 1 \:โจเซกิมาตรฐาน
ดำเล่น 2 \: เมื่อบันไดเข้าข้างดำ(กรณีนี้บันไดเป็นของขาว)]
(;B[bd]C[บันไดเข้าข้างขาว ดังนั้นโจเชกินี้ถูกต้อง]
;W[kc];B[dl]C[เป็นการตีขนาบที่สมบูรณ์แบบ]
;W[ep]
(;B[eq]C[เลือกทางได้ถูกต้อง
The right choice!
]
;W[fp];B[gq];W[gp];B[hq];W[hp];B[ip];W[io];B[jo];W[fq];B[fr];W[er];B[gr];W[jp];B[iq]
;W[in];B[ei]LB[cq:A]C[ดำอาจจะต้องป้องกันที่ A - ใหญ่มาก
Black may also defend at A - it's huge!]
;W[cq];B[dr];W[ko]C[บันไดเป็นของขาว
The ladder is good for White]
;B[oc];W[jq]LB[qp:A]C[ผม ชอบเล่นที่มุมที่จุด A (ขาว)
I would prefer to take the corner at A]
(;B[qp]C[นี่เป็นหมากที่ดีแล้วเหรอ? มันช่วยให้ขาวได้บุกตาม้าตามที่ต้องการ
Is it the best move? It gives White ideal kakari -]
;W[oq];B[eh]C[แข็งแรงมากมาก (เกินไป)
It's very solid!]
;W[qn]C[เยี่ยม
A good choice];B[pq]C[หาดูได้ยากแต่ก็เป็นโจเซกิ
It's rare, but also joseki]
;W[op];B[or];W[nr];B[pr]C[คิตานิ มิโนรุ 9 ดั้ง เคยใช้บ่อยๆ
Kitani Minoru, 9-dan used it a lot]
;W[ph]C[ดีมาก
A good choice];B[id]C[มันจะดีกว่าถ้าจะไม่เล่นแลกเปลี่ยนที่นี่ มันทำให้ขาวแข็งแรง
It's better to skip this exchange - it makes White stronger!]
;W[ib];B[po]LB[pj:A][qj:B]C[ผมชอบที่การเข้าขโมยพื้นที่ที่จุด A หรือ B
I would prefer to invade at A or B]
;W[pm];B[oo]C[เล่นช้าไปนิด
It's a bit slow];W[mq]
(;B[qf]C[เป็นอีกตาที่เบามาก
Another soft move -]
;W[rp];B[rq];W[ro]C[เป็นการเล่นต่อเนื่องที่ดีมาก ขาวต้องการปกป้องด้านขวาด้วยการโจมตีมุมของดำ

This combination is very nice. White wants to defend the right side by attacking Black's corner]
;B[om];W[pl];B[ol];W[ok]
(;B[nk]C[เล่นแบบไม่ระมัดระวัง
It's not careful -]
(;W[nl]C[การเดินที่เฉียบขาด
The sharpest move! -]
;B[nm];W[ml];B[np];W[nq];B[pk];W[oj];B[qk]C[การต่อสู้นี่อันตรายสำหรับดำ เพราะในมุมดำเองยังไม่รอดดี
The fight is dangerous for Black, because he is not yet alive in the corner]
;W[rl];B[mm];W[ll];B[rk];W[qi];B[rm];W[ql];B[sl];W[rn]
(;B[sn]C[ผมยังไม่เป็นแผนการดีดีต่อดำเลย
I don't see any good plans for Black -]
;W[sq];B[sp];W[so];B[sm]C[เล่นทำมั๊ย
It's very dubious!];W[rr]
;B[qq];W[pn];B[sr];W[ss];B[qr];W[rj]C[ดำตกอยู่ในความลำบากอันใหญ่หลวง
Black is in big trouble now]
;B[mp];W[lp];B[qs]C[ดำจะถูกฆ่า R1 เป็นหมากจำเป็นต่อการรักษากลุ่มที่มุม
Black got killed in sente! R1 is necessary for saving the corner]
;W[bl]C[ขาวได้มือนำ ได้กำแพงตรงกลาง ได้พื้นที่ใหญ่ในมุมขวาล่างและได้ลดมุมดำลงมาก หลังจากนี้ดำพยายามจะสร้างความวุ่นวายแต่มันสายไปเสียแล้ว
White got sente, nice wall in the center, big territory on the right and also reduced Black's corner a lot.
Later Black tried to play actively, but it was too late ...]
;B[kd];W[jc];B[jd];W[lc];B[ig];W[cl];B[cr];W[dk];B[cj];W[ek];B[cp];W[bo];B[bj];W[hj]
;B[jj];W[ij];B[lr];W[mo];B[no];W[kr];B[lq];W[kq];B[jl];W[ji];B[lm];W[kl];B[km];W[jm]
;B[im];W[jn];B[kk];W[mk];B[ki];W[il];B[rh];W[ri];B[ik];W[jk];B[hb];W[hc];B[jl];W[hl]
;B[jh];W[ii];B[nj];W[jk];B[os];W[ni];B[ms];W[nb];B[ob];W[nc];B[ic];W[gb];B[qh];W[mj]
;B[pi];W[pj];B[sh];W[oi];B[na];W[od];B[pd];W[ma];B[oa];W[kh];B[mb];W[mc];B[kg];W[lh]
;B[la];W[lg];B[jb];W[ha];B[ka];W[le];B[mf];W[lf];B[oe];W[hd];B[hh];W[ih];B[jf];W[nd]
;B[fj];W[fk];B[gj];W[bq];B[gk];W[gl];B[dp];W[do];B[bp];W[ap];B[ar];W[dj];B[di];W[hk]
;B[db];W[eb];B[pg];W[cb];B[bb];W[da];B[aq];W[ks];B[ns];W[ne];B[of];W[ir];B[ao];W[an]
;B[hf];W[ba];B[mg];W[ab];B[bc];W[jg];B[bn];W[ap];B[jh];W[ao];B[jg];W[ak];B[aj];W[ci]
;B[ch];W[hi];B[gi];W[gh];B[hg];W[ej];B[fi];W[ls];B[mr];W[gf];B[gg];W[mh];B[hs];W[is]
;B[he];W[hr];B[rs];W[gs];B[es];W[ng];B[nf];W[og];B[si];W[sj];B[ck];W[dm];B[ed];W[fd]
;B[mn];W[lo];B[on];W[be];B[ad];W[bk];B[bi];W[ke];B[je];W[hs];B[fs];W[me];B[ld];W[ia]
;B[sr];W[sk];B[ma];W[sp];B[df];W[ca];B[ac];W[aa];B[kb];W[qj];B[md];W[kf];B[lb];W[ja]
;B[qo];W[kn];B[ln])
(;B[pn];W[qm];B[sm];W[pj];B[sp];W[rj];B[qo];W[qj];B[sk];W[sj]C[ขาวมีชัยในการไลล่าจับกิน
White would win the race]))
(;W[oj];B[ml];W[qg];B[rg];W[rh];B[pg];W[qh];B[cm]C[ดำต้องการผลลัพธ์แบบนี้
Black wanted to get this result]))
(;B[ml];W[nk];B[ln];W[qg];B[rg];W[rh];B[pg];W[qh];B[cm]C[เกมดำดูดีกว่าเพียงเล็กน้อย

The game would be slightly favorable for Black!]))
(;B[pj]C[ดำยังคงเล่นต่อสู้ได้
Black can still fight actively]))
(;B[qq]C[3-3 ผมคิดว่าก็ดีกว่า
San-san is better, I think]))
(;B[dp];W[do];B[eo];W[dm];B[fo];W[em];B[gq];W[cl]C[กลุ่มขาวทางด้านซ้ายแข็งแรงอย่างมาก]))
(;B[cb];W[df];B[dg];W[cf];B[cg];W[be];B[ce];W[bf];B[bg];W[bd];B[cd];W[eg];B[bi]
;W[ci];B[bh];W[fg]C[ดำไม่สามารถใช้โจเซกินี้ได้]))


credit http://gogame.info/
writer &commentator Alexandre Dinerchtein


เรามาดูโจเซกิกันนะครับ เป็นความรู้เพิ่มเติมจาก kogo dictionaryโจเซกิที่ใกล้เคียง